Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

W związku ze zmianami ustaw:

  • z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799),
  • z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. 2018 poz. 1471).

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zajdzie wiele zmian w organizacji systemu oceny jakości powietrza. Wśród najważniejszych wymienić należy:

  • Przejście zadań dotyczących monitoringu powietrza z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dotyczy to zarówno zadań z zakresu wykonywania ocen jakości powietrza, udostępniania informacji o wynikach pomiarów, a także obsługa stacji pomiarów jakości powietrza.
  • Nałożenie obowiązku wykonywania modelowania matematycznego zarówno na potrzeby rocznych ocen jakości powietrza, ale także krótkoterminowych prognoz jakości powietrza na Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

 W związku z powyższymi zmianami WIOŚ w Warszawie nie będzie wykonywał prognoz krótkoterminowych, a także nie będzie wykonywał pomiarów jakości powietrza. Stąd strona internetowa http://sojp.wios.warszawa.pl zostanie wyłączona, a wszystkie wyniki pomiarów prezentowane będą na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (http://powietrze.gios.gov.pl). Na tej stronie będą również dostępne prognozy zanieczyszczeń powietrza dostarczane przez Instytut Ochrony Środowiska.

 

Wszelkie wątpliwości proszę przesyłać na adres t.klech[at]wios.warszawa.pl (w miejsce [at] proszę wstawić @).

Ze względu na awarię miernika pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji Płock-Reja, wyniki nie są dostępne.

 

Dokładamy wszelkich starań aby miernik powrócił do pomiarów jak najszybciej. 

 

Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z rosnącą świadomością społeczeństwa o zanieczyszczeniach powietrza oraz ich wpływem na zdrowie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie opracował tarczę wskaźnikową pn. „Prognoza smogowa”, która za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Warszawie zostanie przekazana do mazowieckich szkół i przedszkoli.

Pomocnik ten został przygotowany w formie koła prezentującego jakość powietrza za pomocą sześciu wskaźników, do których przy udziale eksperta Państwowego Zakładu Higieny przyporządkowano odpowiednie zalecenia dotyczące przebywania i aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży. W ten sposób, przy wykorzystaniu krótkoterminowej prognozy jakości powietrza, placówki oświatowe zyskają narzędzie, za pomocą którego przekazywany będzie do kadry nauczycielskiej czytelny komunikat dotyczący jakości powietrza na dany dzień. 

Zwiększenie wiedzy o zanieczyszczeniach powietrza, zarówno przez kampanię edukacyjną Wojewody Mazowieckiego „Odetchnij! Czyste mazowieckie”, jak również bieżące korzystanie z tarczy wskaźnikowej, stwarza perspektywę na większe zaangażowanie dzieci i młodzieży, a przez to także i rodziców, do podejmowania codziennych działań na rzecz walki z zanieczyszczeniami powietrza, generowanymi głównie przez spalanie niskiej jakości węgla (a czasem nawet odpadów) w przestarzałych piecach, a także nadmierne wykorzystywanie samochodów prywatnych zamiast transportu publicznego.

Szczegółowa instrukcja zastosowania „Prognozy smogowej” znajduje się na stronie Systemu Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim (http://sojp.wios.warszawa.pl).

Wyznaczony pracownik szkoły/przedszkola sprawdza rano krótkoterminową prognozę jakości powietrza (http://sojp.wios.warszawa.pl/krotkoterminowa-prognoza), a następnie na podstawie jej wskazań na dany dzień ustawia wskaźnik na odpowiedniej pozycji, zgodnie z sześciostopniową skalą jakości powietrza. Proponuje się korzystanie z modułu  pn. „Max 1h”, który prognozuje maksymalne jednogodzinne stężenie danego dnia.

Należy przy tym mieć na uwadze, że prognozy jakości powietrza są generowane automatycznie
na podstawie danych o prognozie pogody, które w niektórych przypadkach mogą odbiegać
od rzeczywistych warunków. W uzasadnionych przypadkach, przed podjęciem decyzji o możliwości przebywania uczniów na zewnątrz, możliwe jest odniesienie danych prognozowanych do bieżących wyników ze stacji monitoringu jakości powietrza. Wyniki pomiarów jakości powietrza podawane
są na bieżąco: na portalu GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl), w aplikacji na smartfony (Jakość powietrza w Polsce), a także na stronie Systemu Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim (http://sojp.wios.warszawa.pl).

Zalecane jest wykorzystywanie wyników z najbliższej stacji jakości powietrza zlokalizowanej
na terenach miejskich, mając przy tym na uwadze, że stacje: Belsk Duży, Granica i Guty Duże funkcjonują na terenach niezurbanizowanych (rolnych i leśnych), a wykonywane przez nie pomiary ukierunkowane są na ochronę roślin.

Należy również pamiętać, że stacja komunikacyjna „Warszawa-Komunikacyjna” jest zlokalizowana
na terenie narażonym na potencjalnie największe stężenia zanieczyszczeń pochodzących
z komunikacji samochodowej. Jej wyniki mogą zatem służyć do oceny jakości powietrza terenów zlokalizowanych przy drogach o podobnym natężeniu ruchu i podobnie zabudowanym.

Stosowanie się do powyższych zaleceń nie zwalnia z obowiązków wynikających z ogłaszanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego/ Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzeżeń o złej jakości powietrza.

Poniżej znajdują szczegółowe instrukcja zastosowania "Prognozy smogowej" dla miejscowości, w której funkcjonuje lub nie funkcjonuje stacja pomiarów jakości powietrza.

 

Zał. 1 i 2.pdf

 

Ze względu na awarie chwilowo nie są dostępne wyniki pomiarów pyłu PM2,5 na stacji Legionowo-Zegrzyńska.

 

W wyniku awarii nie są obecnie prezentowane wyniki ze stacji Otwock-Brzozowa i Guty Duże.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby usunąć wszystkie awarie w najkrótszym możliwym czasie.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia okresowego serwisu przyrządu mierzącego PM10 i PM2,5 na stacjach Płock-Reja i Siedlce-Konarskiego przez kilka najbliższych dni nie będą prezentowane wyniki pomiarów.

 

Dokładamy starań, aby sytuacja trwała jak najkrócej.

W ostatni weekend analizator benzenu na stacji Konstancin-Jeziorna ulegl awarii, ktorej objawem byly bardzo wysokie stężenia rzędu kilkudziesięciu mikrogramów.

 

Wyniki pomiarów byly wielokrotnie zawyżone i zostaną wkrótce unieważnione.

 

Analizator prawdopodobnie dziś (23 października 2017 r.) zostanie zastąpiony analizatorem zastepczym.

 

Za powstałe zamieszanie przepraszamy. Pamietac należy, że prezentowane dane przekazywane są bezpośrednio ze stacji pomiarowych i nie są zweryfikowane przez pracowników WIOŚ, a co za tym idzie mogą być błędne.

 

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla mieszkańców WIOŚ w Warszawie przekazuje niezwłocznie odpowiednie informacje sluzbom zarządzania Kryzysowego.