przejdź do: treści | menu | menu języków
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. System monitoringu jakości powietrza w wojewódzctwie mazowieckim
  • Wersja polska
  • English version
 
     
Stacja PM10 NO2 CO O3 SO2-S1 SO2-S24
µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV
Belsk-IGFPAN 14 6.98 265 2.65 29.7 24.65 2.8 0.8 2 1.59
Granica-KPN 23.6 11.77 31.5 26.14 3.5 1 2.9 2.31
Guty Duże 7.6 3.79 40.8 33.86 0.5 0.14 0 0
Legionowo-Zegrzyńska 10.2 5.09 38 31.54 1.9 0.54 1.3 1.04
Otwock-Brzozowa 19.4 9.68 423 4.23 38.1 31.62 2.2 0.63 1.7 1.35
Piastów-Pułaskiego 38.9 19.4 31.4 26.06 9.5 2.71 8.1 6.45
Płock-Reja 22.9 45.35 39.2 19.55 541 5.41 28.5 23.65 2.3 0.66 1.4 1.12
Płock-Gimnazjum 27.7 13.82 475 4.75 24.5 20.33 2.5 0.71 1 0.8
Radom-Tochtermana 24.7 48.91 28.1 14.01 667 6.67 25.7 21.33 4.8 1.37 3.7 2.95
Siedlce-Konarskiego 31.5 62.38 18.5 9.23 419 4.19 49.5 41.08 3.8 1.08 1.5 1.2
Warszawa-Komunikacyjna 29.5 58.42 47.6 23.74 556 5.56
Warszawa-Marszałkowska 62.2 31.02
Warszawa-Podleśna 26.9 22.32
Warszawa-Targówek 29.8 59.01 29.6 14.76 483 4.83 31.2 25.89 1.7 0.49 1.4 1.12
Warszawa-Ursynów 25.1 49.7 25.6 12.77 26.1 21.66 7.3 2.08 5.6 4.46
Żyrardów-Roosevelta 22.2 43.96
  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Umiarkowany
  • Dostateczny
  • Zły
  • Bardzo zły
  • brak pomiaru

Powyższa tabela przedstawia następujące parametry dla doby wskazanej w górnym oknie (domyślnie jest to doba poprzedzająca aktualną):
O3 - maksymalna średnia 8-godzinna
CO - maksymalna średnia 8-godzinna
NO2 - maksymalna średnia 1-godzinna
SO2-S1 - maksymalna średnia 1-godzinna
SO2-S24 - średnia 24-godzinna
PM10 - średnia 24-godzinna

Przy prezentacji zastosowano skalę zawartą na stronie Skala Jakości Powietrza.
W kolumnach "%LV" przedstawiono odniesienie zanotowanych wysokości stężeń do wartości odpowiednich  obowiązujących w Polsce poziomów dopuszczalnych, które dostępne są na stronie Poziomy dopuszczalne. Na stronie tej podane zostały również dopuszczalne ilości przekroczeń odpowiednich progów w czasie roku.

© 2005 WIOŚ Warszawa, projekt i wykonanie CSMS