przejdź do: treści | menu | menu języków
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. System monitoringu jakości powietrza w wojewódzctwie mazowieckim
  • Wersja polska
  • English version
 
     
Stacja PM10 NO2 CO O3 SO2-S1 SO2-S24
µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV
Belsk-IGFPAN 13.2 6.58 338 3.38 104.1 86.39 21.8 6.22 6.3 5.02
Granica-KPN 106.7 88.55
Guty Duże 12.6 6.28 98 81.33 1.4 0.4 1 0.8
Legionowo-Zegrzyńska 8.4 4.19 108.2 89.79 1.7 0.49 1.1 0.88
Otwock-Brzozowa 19 9.48 356 3.56 95 78.84 3.2 0.91 2.8 2.23
Piastów-Pułaskiego 48.5 24.19 106.2 88.13 9.5 2.71 6.3 5.02
Płock-Reja 18.9 9.43 291 2.91 109.9 91.2 1.3 0.37 0.9 0.72
Płock-Gimnazjum 19.7 9.83 371 3.71 102 84.65 2.2 0.63 1.3 1.04
Radom-Tochtermana 23.3 46.14 41.3 20.6 385 3.85 80.8 67.05 4.8 1.37 1.9 1.51
Siedlce-Konarskiego 27.6 54.65 25.4 12.67 464 4.64 91.3 75.77 2 0.57 1.4 1.12
Warszawa-Komunikacyjna 28.3 56.04 60.4 30.12 949 9.49
Warszawa-Marszałkowska 32.8 64.95 74.9 37.36 1752 17.52
Warszawa-Podleśna 97.7 81.08
Warszawa-Targówek 24.2 47.92 20.4 10.17 790 7.9 95 78.84 1.3 0.37 1 0.8
Warszawa-Ursynów 24.9 49.31 25.5 12.72 87.8 72.86 10.2 2.91 8 6.37
Żyrardów-Roosevelta
  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Umiarkowany
  • Dostateczny
  • Zły
  • Bardzo zły
  • brak pomiaru

Powyższa tabela przedstawia następujące parametry dla doby wskazanej w górnym oknie (domyślnie jest to doba poprzedzająca aktualną):
O3 - maksymalna średnia 8-godzinna
CO - maksymalna średnia 8-godzinna
NO2 - maksymalna średnia 1-godzinna
SO2-S1 - maksymalna średnia 1-godzinna
SO2-S24 - średnia 24-godzinna
PM10 - średnia 24-godzinna

Przy prezentacji zastosowano skalę zawartą na stronie Skala Jakości Powietrza.
W kolumnach "%LV" przedstawiono odniesienie zanotowanych wysokości stężeń do wartości odpowiednich  obowiązujących w Polsce poziomów dopuszczalnych, które dostępne są na stronie Poziomy dopuszczalne. Na stronie tej podane zostały również dopuszczalne ilości przekroczeń odpowiednich progów w czasie roku.

© 2005 WIOŚ Warszawa, projekt i wykonanie CSMS