przejdź do: treści | menu | menu języków
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. System monitoringu jakości powietrza w wojewódzctwie mazowieckim
  • Wersja polska
  • English version
 
     
Stacja PM10 NO2 CO O3 SO2-S1 SO2-S24
µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV
Belsk-IGFPAN 32.2 16.06 349 3.49 64.4 53.44 37 10.56 3.5 2.79
Granica-KPN 19.4 9.68 62.5 51.87 4.2 1.2 2.6 2.07
Guty Duże 14.3 7.13 61.2 50.79 2.1 0.6 1.8 1.43
Legionowo-Zegrzyńska 7 3.49 64.5 53.53 1.4 0.4 0.8 0.64
Otwock-Brzozowa 43.2 21.55 968 9.68 54.1 44.9 4.2 1.2 3.4 2.71
Piastów-Pułaskiego 63.8 31.82 58.6 48.63 8.6 2.45 5.2 4.14
Płock-Reja 19.3 38.22 13.9 6.93 765 7.65 61.1 50.71 1.4 0.4 1 0.8
Płock-Gimnazjum 28.1 14.01 446 4.46 59 48.96 4.4 1.26 3.3 2.63
Radom-Tochtermana 15.4 30.5 44.1 22 570 5.7 0.5 0.14 0.5 0.4
Siedlce-Konarskiego 16.6 32.87 24 11.97 686 6.86 49.4 41 2.3 0.66 1.1 0.88
Warszawa-Komunikacyjna 36 71.29 63.9 31.87 581 5.81
Warszawa-Marszałkowska 24.3 48.12 59.6 29.73 930 9.3
Warszawa-Podleśna 53.2 44.15
Warszawa-Targówek 21.5 42.57 37.7 18.8 758 7.58 51.9 43.07 1.9 0.54 1.7 1.35
Warszawa-Ursynów 18 35.64 37 18.45 51.5 42.74 3.8 1.08 3.2 2.55
Żyrardów-Roosevelta
  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Umiarkowany
  • Dostateczny
  • Zły
  • Bardzo zły
  • brak pomiaru

Powyższa tabela przedstawia następujące parametry dla doby wskazanej w górnym oknie (domyślnie jest to doba poprzedzająca aktualną):
O3 - maksymalna średnia 8-godzinna
CO - maksymalna średnia 8-godzinna
NO2 - maksymalna średnia 1-godzinna
SO2-S1 - maksymalna średnia 1-godzinna
SO2-S24 - średnia 24-godzinna
PM10 - średnia 24-godzinna

Przy prezentacji zastosowano skalę zawartą na stronie Skala Jakości Powietrza.
W kolumnach "%LV" przedstawiono odniesienie zanotowanych wysokości stężeń do wartości odpowiednich  obowiązujących w Polsce poziomów dopuszczalnych, które dostępne są na stronie Poziomy dopuszczalne. Na stronie tej podane zostały również dopuszczalne ilości przekroczeń odpowiednich progów w czasie roku.

© 2005 WIOŚ Warszawa, projekt i wykonanie CSMS