przejdź do: treści | menu | menu języków
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. System monitoringu jakości powietrza w wojewódzctwie mazowieckim
  • Wersja polska
  • English version
 
     
Stacja PM10 NO2 CO O3 SO2-S1 SO2-S24
µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV
Belsk-IGFPAN 27.2 13.57 346 3.46 59.2 49.13 6.4 1.83 4.5 3.59
Granica-KPN 38.1 19 64.4 53.44 4.2 1.2 2.2 1.75
Guty Duże 9.4 4.69 57.4 47.63 0.9 0.26 0.6 0.48
Legionowo-Zegrzyńska 18.4 9.18 57.2 47.47 6.1 1.74 3.4 2.71
Otwock-Brzozowa 34 16.96 993 9.93 44.6 37.01 7 2 3.8 3.03
Piastów-Pułaskiego 39.1 19.5 47.3 39.25 14.1 4.02 10 7.97
Płock-Reja 9.7 19.21 25.8 12.87 885 8.85 53.6 44.48 62.3 17.77 6.9 5.5
Płock-Gimnazjum 17.7 8.83 375 3.75 49 40.66 64.8 18.49 11.4 9.08
Radom-Tochtermana 16.5 32.67 36.7 18.3 978 9.78 56.9 47.22 5.4 1.54 3.7 2.95
Siedlce-Konarskiego 22.8 45.15 21.3 10.62 842 8.42 61.2 50.79 2.9 0.83 1.6 1.27
Warszawa-Komunikacyjna 24.6 48.71 95.9 47.83 899 8.99
Warszawa-Marszałkowska 27.3 54.06 65.1 32.47 1412 14.12
Warszawa-Podleśna 48.5 40.25
Warszawa-Targówek 21.6 42.77 56.4 28.13 1039 10.39 34.8 28.88 2.2 0.63 1.8 1.43
Warszawa-Ursynów 19.4 38.42 46.3 23.09 28.4 23.57 11.4 3.25 10 7.97
Żyrardów-Roosevelta 10.8 21.39
  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Umiarkowany
  • Dostateczny
  • Zły
  • Bardzo zły
  • brak pomiaru

Powyższa tabela przedstawia następujące parametry dla doby wskazanej w górnym oknie (domyślnie jest to doba poprzedzająca aktualną):
O3 - maksymalna średnia 8-godzinna
CO - maksymalna średnia 8-godzinna
NO2 - maksymalna średnia 1-godzinna
SO2-S1 - maksymalna średnia 1-godzinna
SO2-S24 - średnia 24-godzinna
PM10 - średnia 24-godzinna

Przy prezentacji zastosowano skalę zawartą na stronie Skala Jakości Powietrza.
W kolumnach "%LV" przedstawiono odniesienie zanotowanych wysokości stężeń do wartości odpowiednich  obowiązujących w Polsce poziomów dopuszczalnych, które dostępne są na stronie Poziomy dopuszczalne. Na stronie tej podane zostały również dopuszczalne ilości przekroczeń odpowiednich progów w czasie roku.

© 2005 WIOŚ Warszawa, projekt i wykonanie CSMS