przejdź do: treści | menu | menu języków
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. System monitoringu jakości powietrza w wojewódzctwie mazowieckim
  • Wersja polska
  • English version
 
     
Stacja PM10 NO2 CO O3 SO2-S1 SO2-S24
µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV
Belsk-IGFPAN 21.8 10.87 212 2.12 106.9 88.71 5.2 1.48 3.6 2.87
Granica-KPN 27.2 13.57 103.5 85.89 3.7 1.06 1.9 1.51
Guty Duże 5 2.49 101.9 84.56 3.6 1.03 1.9 1.51
Legionowo-Zegrzyńska 10.2 5.09 117.2 97.26 9.7 2.77 5 3.98
Otwock-Brzozowa 17.4 8.68 493 4.93 111.8 92.78 10.8 3.08 5.4 4.3
Piastów-Pułaskiego 34.7 17.31 117.4 97.43 16.2 4.62 10.2 8.13
Płock-Reja 26.5 52.48 22 10.97 446 4.46 107.9 89.54 5 1.43 1.5 1.2
Płock-Gimnazjum 22.3 11.12 444 4.44 96.6 80.17 8.3 2.37 3 2.39
Radom-Tochtermana 34.4 68.12 20.3 10.12 410 4.1 107.6 89.29 0.5 0.14 0.5 0.4
Siedlce-Konarskiego 31 61.39 10.8 5.39 391 3.91 100.8 83.65 11.2 3.2 2.8 2.23
Warszawa-Komunikacyjna 35.7 70.69 51.3 25.59 468 4.68
Warszawa-Marszałkowska 37.4 74.06 62.1 30.97 987 9.87
Warszawa-Podleśna
Warszawa-Targówek 36.6 72.48 22.3 11.12 642 6.42 110.9 92.03 7.2 2.05 2.4 1.91
Warszawa-Ursynów 31.8 62.97 19.1 9.53 108.2 89.79 19.1 5.45 8 6.37
Żyrardów-Roosevelta 31.1 61.58
  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Umiarkowany
  • Dostateczny
  • Zły
  • Bardzo zły
  • brak pomiaru

Powyższa tabela przedstawia następujące parametry dla doby wskazanej w górnym oknie (domyślnie jest to doba poprzedzająca aktualną):
O3 - maksymalna średnia 8-godzinna
CO - maksymalna średnia 8-godzinna
NO2 - maksymalna średnia 1-godzinna
SO2-S1 - maksymalna średnia 1-godzinna
SO2-S24 - średnia 24-godzinna
PM10 - średnia 24-godzinna

Przy prezentacji zastosowano skalę zawartą na stronie Skala Jakości Powietrza.
W kolumnach "%LV" przedstawiono odniesienie zanotowanych wysokości stężeń do wartości odpowiednich  obowiązujących w Polsce poziomów dopuszczalnych, które dostępne są na stronie Poziomy dopuszczalne. Na stronie tej podane zostały również dopuszczalne ilości przekroczeń odpowiednich progów w czasie roku.

© 2005 WIOŚ Warszawa, projekt i wykonanie CSMS