przejdź do: treści | menu | menu języków
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. System monitoringu jakości powietrza w wojewódzctwie mazowieckim
  • Wersja polska
  • English version
 
     
Stacja PM10 NO2 CO O3 SO2-S1 SO2-S24
µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV
Belsk-IGFPAN
Granica-KPN 11.2 5.59 86.3 71.62 2.1 0.6 1.6 1.27
Guty Duże 5 2.49 73.1 60.66 5.9 1.68 2.1 1.67
Legionowo-Zegrzyńska 14.4 7.18 89.8 74.52 4.6 1.31 4.1 3.27
Otwock-Brzozowa 30.2 15.06 546 5.46 90 74.69 1.9 0.54 1.7 1.35
Piastów-Pułaskiego 58.4 29.13 115.6 95.93 5.4 1.54 4.6 3.67
Płock-Reja 22.4 44.36 22.9 11.42 352 3.52 90.2 74.85 3.3 0.94 0.7 0.56
Płock-Gimnazjum 15.9 7.93 419 4.19 78.7 65.31 2 0.57 0.6 0.48
Radom-Tochtermana 22.4 44.36 38.6 19.25 444 4.44 86.8 72.03 5.7 1.63 1.2 0.96
Siedlce-Konarskiego 23 45.54 17.6 8.78 475 4.75 82 68.05 1.5 0.43 0.7 0.56
Warszawa-Komunikacyjna 26.2 51.88 76.5 38.15 675 6.75
Warszawa-Marszałkowska 27.9 55.25 64.6 32.22 839 8.39
Warszawa-Podleśna 93.2 77.34
Warszawa-Targówek 26.4 52.28 54.1 26.98 816 8.16 90.4 75.02 1.6 0.46 1.2 0.96
Warszawa-Ursynów 22.4 44.36 37 18.45 90.4 75.02 8.6 2.45 5.3 4.22
Żyrardów-Roosevelta
  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Umiarkowany
  • Dostateczny
  • Zły
  • Bardzo zły
  • brak pomiaru

Powyższa tabela przedstawia następujące parametry dla doby wskazanej w górnym oknie (domyślnie jest to doba poprzedzająca aktualną):
O3 - maksymalna średnia 8-godzinna
CO - maksymalna średnia 8-godzinna
NO2 - maksymalna średnia 1-godzinna
SO2-S1 - maksymalna średnia 1-godzinna
SO2-S24 - średnia 24-godzinna
PM10 - średnia 24-godzinna

Przy prezentacji zastosowano skalę zawartą na stronie Skala Jakości Powietrza.
W kolumnach "%LV" przedstawiono odniesienie zanotowanych wysokości stężeń do wartości odpowiednich  obowiązujących w Polsce poziomów dopuszczalnych, które dostępne są na stronie Poziomy dopuszczalne. Na stronie tej podane zostały również dopuszczalne ilości przekroczeń odpowiednich progów w czasie roku.

© 2005 WIOŚ Warszawa, projekt i wykonanie CSMS