przejdź do: treści | menu | menu języków
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. System monitoringu jakości powietrza w wojewódzctwie mazowieckim
  • Wersja polska
  • English version
 
     
Stacja PM10 NO2 CO O3 SO2-S1 SO2-S24
µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV µg/m3 % LV
Belsk-IGFPAN
Granica-KPN 11.7 5.84 69.9 58.01 2.2 0.63 1.8 1.43
Guty Duże 7.4 3.69 72.7 60.33 1.7 0.49 1.4 1.12
Legionowo-Zegrzyńska 31.2 15.56 66.6 55.27 4.9 1.4 4.5 3.59
Otwock-Brzozowa 26.9 13.42 381 3.81 72.9 60.5 2.4 0.68 2.1 1.67
Piastów-Pułaskiego 66.4 33.12 72.7 60.33 10.6 3.02 9.4 7.49
Płock-Reja 10.5 20.79 29.4 14.66 482 4.82 71.5 59.34 27.5 7.85 5.9 4.7
Płock-Gimnazjum 22.8 11.37 339 3.39 60.4 50.12 202 57.63 31.1 24.78
Radom-Tochtermana 19.1 37.82 60 29.93 350 3.5 66.3 55.02 1.3 0.37 0.7 0.56
Siedlce-Konarskiego 15.8 31.29 26.4 13.17 436 4.36 78.2 64.9 2.4 0.68 1.2 0.96
Warszawa-Komunikacyjna 28.1 55.64 115.4 57.56 1248 12.48
Warszawa-Marszałkowska 20.4 40.4 80.1 39.95 686 6.86
Warszawa-Podleśna 66.1 54.85
Warszawa-Targówek 15.9 31.49 85 42.39 838 8.38 59.8 49.63 3.5 1 1.7 1.35
Warszawa-Ursynów 15.7 31.09 31.8 15.86 61.2 50.79 8.5 2.43 7.2 5.74
Żyrardów-Roosevelta
  • Bardzo dobry
  • Dobry
  • Umiarkowany
  • Dostateczny
  • Zły
  • Bardzo zły
  • brak pomiaru

Powyższa tabela przedstawia następujące parametry dla doby wskazanej w górnym oknie (domyślnie jest to doba poprzedzająca aktualną):
O3 - maksymalna średnia 8-godzinna
CO - maksymalna średnia 8-godzinna
NO2 - maksymalna średnia 1-godzinna
SO2-S1 - maksymalna średnia 1-godzinna
SO2-S24 - średnia 24-godzinna
PM10 - średnia 24-godzinna

Przy prezentacji zastosowano skalę zawartą na stronie Skala Jakości Powietrza.
W kolumnach "%LV" przedstawiono odniesienie zanotowanych wysokości stężeń do wartości odpowiednich  obowiązujących w Polsce poziomów dopuszczalnych, które dostępne są na stronie Poziomy dopuszczalne. Na stronie tej podane zostały również dopuszczalne ilości przekroczeń odpowiednich progów w czasie roku.

© 2005 WIOŚ Warszawa, projekt i wykonanie CSMS