Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
 

UWAGA!
W związku z wchodzącymi zmianami ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Prawo ochrony środowiska od 1 stycznia 2019 r. portal zostanie wyłączony. Możliwe jest również wcześniejsze wyłączenie. Więcej informacji w Komunikacie.
Stąd zachęcamy do korzystania z portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl na którym prezentowane są (lub będą) zarówno wyniki pomiarów jak i prognozy zanieczyszczeń.

Poniższa mapa przedstawia stężenie wybranej substancji w odniesieniu do ustalonych kryteriów. Kolory punktów symbolizują przedziały opisane w legendzie znajdującej się po prawej stronie mapy. Rozmieszczenie poszczególnych punktów na mapie odzwierciedla rozmieszczenie stacji pomiarowych w woj. mazowieckim. Prezentowane dane przekazywane są bezpośrednio ze stacji pomiarowych i nie są zweryfikowane przez pracowników WIOŚ. Weryfikacja danych pomiarowych przebiega w dwóch etapach: weryfikacja techniczna prowadzona na bieżąco i weryfikacja merytoryczna przeprowadzana po zakończeniu roku pomiarowego.

    

 

     Należy mieć na uwadze, że prognozy te są generowane automatycznie i nie są weryfikowane przez pracowników WIOŚ w Warszawie.  
   
   Model generujący prognozę uwzględnia szereg różnych procesów zachodzących w środowisku (meteorologia, natężenie ruchu, emisje z przemysłu i domów ogrzewanych indywidualnie), ale nie zawsze da się je wszystkie w pełni przewidzieć. Największe znaczenie ma tutaj prognoza pogody, która nie zawsze  jest w pełni sprawdzalna.    W związku z powyższym mogą występować różnice pomiędzy wartościami prognozowanymi, a rzeczywistymi warunkami. 
         
    Prognoza jest publikowana jedynie dla celów informacyjnych i nie mogą być podstawą do żadnych czynności administracyjno-prawnych. W przypadku wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza odpowiedni komunikat zostanie podany przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie.     
       

Korzystając z serwisu zgadzasz się na warunki określone w „Zasadach użytkowania”, które dostępne są TUTAJ
Instrukcja korzystania z prognozy znajduje się TUTAJ.

* Ze względów technicznych mapa dynamiczna (1h) może działać wolniej.

 

UWAGA! Jeżeli poniższa mapa nie wyświetla się poprawnie proszę korzystać z zakładki "Krótkoterminowa prognoza zanieczyszczeń" w menu po lewej stronie.

{ historyUrl: '/index.php?mact=PgData,cntnt01,history,0&cntnt01showtemplate=&cntnt01returnid=2', prognozaUrl: '/index.php?mact=PgData,cntnt01,prognoza,0&cntnt01showtemplate=&cntnt01returnid=2', hashParams: { type: 'm' } }

W związku z rosnącą świadomością społeczeństwa o zanieczyszczeniach powietrza oraz ich wpływem na zdrowie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie opracował tarczę wskaźnikową pn. „Prognoza smogowa”, która za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Warszawie zostanie przekazana do mazowieckich szkół i przedszkoli.

Pomocnik ten został przygotowany w formie koła prezentującego jakość powietrza za pomocą sześciu wskaźników, do których przy udziale eksperta Państwowego Zakładu Higieny przyporządkowano odpowiednie zalecenia dotyczące przebywania i aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży. W ten sposób, przy wykorzystaniu krótkoterminowej prognozy jakości powietrza, placówki oświatowe zyskają narzędzie, za pomocą którego przekazywany będzie do kadry nauczycielskiej czytelny komunikat dotyczący jakości powietrza na dany dzień. 

Zwiększenie wiedzy o zanieczyszczeniach powietrza, zarówno przez kampanię edukacyjną Wojewody Mazowieckiego „Odetchnij! Czyste mazowieckie”, jak również bieżące korzystanie z tarczy wskaźnikowej, stwarza perspektywę na większe zaangażowanie dzieci i młodzieży, a przez to także i rodziców, do podejmowania codziennych działań na rzecz walki z zanieczyszczeniami powietrza, generowanymi głównie przez spalanie niskiej jakości węgla (a czasem nawet odpadów) w przestarzałych piecach, a także nadmierne wykorzystywanie samochodów prywatnych zamiast transportu publicznego.

Szczegółowa instrukcja zastosowania „Prognozy smogowej” znajduje się na stronie Systemu Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim (http://sojp.wios.warszawa.pl).

Wyznaczony pracownik szkoły/przedszkola sprawdza rano krótkoterminową prognozę jakości powietrza (http://sojp.wios.warszawa.pl/krotkoterminowa-prognoza), a następnie na podstawie jej wskazań na dany dzień ustawia wskaźnik na odpowiedniej pozycji, zgodnie z sześciostopniową skalą jakości powietrza. Proponuje się korzystanie z modułu  pn. „Max 1h”, który prognozuje maksymalne jednogodzinne stężenie danego dnia.

Należy przy tym mieć na uwadze, że prognozy jakości powietrza są generowane automatycznie
na podstawie danych o prognozie pogody, które w niektórych przypadkach mogą odbiegać
od rzeczywistych warunków. W uzasadnionych przypadkach, przed podjęciem decyzji o możliwości przebywania uczniów na zewnątrz, możliwe jest odniesienie danych prognozowanych do bieżących wyników ze stacji monitoringu jakości powietrza. Wyniki pomiarów jakości powietrza podawane
są na bieżąco: na portalu GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl), w aplikacji na smartfony (Jakość powietrza w Polsce), a także na stronie Systemu Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim (http://sojp.wios.warszawa.pl).

Zalecane jest wykorzystywanie wyników z najbliższej stacji jakości powietrza zlokalizowanej
na terenach miejskich, mając przy tym na uwadze, że stacje: Belsk Duży, Granica i Guty Duże funkcjonują na terenach niezurbanizowanych (rolnych i leśnych), a wykonywane przez nie pomiary ukierunkowane są na ochronę roślin.

Należy również pamiętać, że stacja komunikacyjna „Warszawa-Komunikacyjna” jest zlokalizowana
na terenie narażonym na potencjalnie największe stężenia zanieczyszczeń pochodzących
z komunikacji samochodowej. Jej wyniki mogą zatem służyć do oceny jakości powietrza terenów zlokalizowanych przy drogach o podobnym natężeniu ruchu i podobnie zabudowanym.

Stosowanie się do powyższych zaleceń nie zwalnia z obowiązków wynikających z ogłaszanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego/ Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzeżeń o złej jakości powietrza.

Poniżej znajdują szczegółowe instrukcja zastosowania "Prognozy smogowej" dla miejscowości, w której funkcjonuje lub nie funkcjonuje stacja pomiarów jakości powietrza.

 

Zał. 1 i 2.pdf